Plynovody

Kompletní zajištění zemních prací při provádění rekonstrukcí, oprav a havárií plynovodů včetně technicko poradenské činnosti montážních prací.

  • zajištění vytýčení všech inženýrských sítí
  • vyřízení rozkopávek a záborů
  • výkopové práce
  • technická výpomoc pro zajištění odstávek odběratelů, vpuštění plynu, dokumentace OPZ, organizace propojů, etapizace při rekonstrukci atd.
  • kompletní povrchové úpravy – včetně protokolárního předání